Пополни ја формата за регистрација


						ПРАВИЛНИК

за учество на Outdoor Festival “АЗОТ 2018 мтб предизвик “, кој ке
се одржи на ден 26-27.05.2018 година (сабота-недела) во с. Богомила, Општина
Чашка


Член 2

Секој учесник пред стартот потпишува поединечна изјава во која изјавува дека
учеството на Outdoor Festival “АЗОТ 2018 мтб предизвик “, а со тоа и
возењето на големиот и малиот велосипедскиот маратон, планинарската тура,
планинското трчање и искачувањето на карпи е на сопствена одговорност и
дека ќе ги почитува дадените опасности обележани од страна на организаторот.
Целокупната одговорност е на страна на учесникот. Изјавата е валиден
документ со кој организаторот може да ја потврди пред надлежни органи.

Член 3

Секој учесник треба да има со себе комплетна опрема која ќе биде потребна и
објавена соодветно за секоја активност пооделно (кацига, заштитни ракавици,
соодветна облека за возење и сл.). Учеството на настаните без соодветната
опрема е на одговорност на учесникот. Организаторот на стартот на секоја
активност им соопштува на учесниците за правилата за носење на соодветна
опрема за секоја активност .

Член 4

Учесниците прифаќаат да бидат дел од снимениот материјал (фотографии,
видеа и сл) со кои подоцна организаторот ќе може да ги употреби за сопствени
цели (снимање на документарци, видео клипови за настанот и сл.)

Член 5

Организаторите го задржуваат правото да направат измени на планот и
програмата, особено ако тоа е поради безбедносни причини.

Претседател на ЗГ ВЕЛЕС БАЈКИНГ - Велес
Зоран Јаневски
Велес, март.2018


						

ЕЛЕКТРОНСКО ПЛАЌАЊЕ

Уплатата треба да се изврши на следната сметка

Здружение
ЗГ “Велес Бајкинг“ ­ Велес,Ул. Благој Ѓорев 127/2­15 Велес
ЕДБ
4004014511903
ж-ска
300 270000110651
Депонент
Комерцијална банка АД Скопје
Назнака
Уплата за АЗОТ 2018 МТБ предизвик-комплетен/основен пакет ( во зависност од пакетот кој сте го одбрале).
Напомена
По уплатата контактирајте не и ќе добиете стартен број со кој ке можете да се регистрирате на линкот за регистрација http://azot.velesbiking.mk/

Исто така карти за котизација може да набавите и по продавниците за велосипеди низ Скопје, Откако ке ја купите картата треба да се регистрирате и да впишете бројот на картата

Уплатата може да се изврши во готово и кај следните лица (важи за Велес и Скопје)

Зоран
076 376 040
НАПОМЕНА
Пријавата станува валидна после извршеното плаќање на котизацијата. Пријавувањето завршува во предвидениот рок (23.05-26.05.2018). По овие рокови може регистрација на лице место, доколку не се пополни планираната бројка на учесници. Организаторот го задржува правото за промена на содржината на стартниот пакет