Датумот е сменет, локацијата останува иста, дворот на ОУ „Петар Поп Арсов“ во Богомила. .Како дастасате до таму. Кликнете ОВДЕ и добијте ги сите информации..


leave a comment