Изјава за самостојна одлука за учество на АЗОТ 2021 мтб Предизвик

Секој учесник потребно е да ја потпише оваа изјава , со која потврдува дека самостојно и доброволно се пријавува за настанот.

Можете да си ја симнете , испечатите, пополните и како таква да ја донесете пред настанот.

leave a comment