Новости од велосипедската заедница

Календар на Велосипедски настани за 2022 година

Години наназад на почеток на секоја сезона се формира т.н.р. „Календар на велосипедски настани“ кој може да се пополни и уреди со било кој настан и тој да прерасне во Календар на сите настани на отворено во Македонија за 2022 година. Повик до сите организатори на настани пријавуваат свој настан и по тие информации да се пополнува овој календар. За…

More

Неколку работи кои се неопходни за потполно уживање и одмор на велосипед

Кога поставувате сами на себе  прашања пред да се  решите да тргнете на туринг со велосипед,прво нешто што мора се  направи е пакувањето.Кои се  работите кои ќе  ви овозможат да уживате на  велосипедското уживање се  многуте прашања кои поголемиот  дел од авантуристите на две тркала си ги поставуваат. Ние  ке  се  обидеме  да  ви помогнеме  со поголем број на предлози.…

More