Контакт

Доколку се решите за учестувате на АЗОТ 2021 мтб Предизвик, а не знаете со кого да контактирате, 

здружение на граѓани ВЕЛЕС Бајкинг – Велес

телефон за контакт: +389 76 376 040, Зоран Јаневски, Претседател на здружението

Можете да ни пишете и на e-mail: velesbiking@gmail.com

Да не пронајдете на социјалните мрежи: 

или да ни пишете директно:

    I agree that my submitted data is being collected and stored.