Контакт

Доколку се решите за учестувате на АЗОТ 2021 мтб Предизвик, пополнете ја пријавата за учество и пратете ни доказ за платена котизација.

Со тоа ќе си  обезбедите свое учество на настанот

Линк за регистрација