Години наназад на почеток на секоја сезона се формира т.н.р. „Календар на велосипедски настани“ кој може да се пополни и уреди со било кој настан и тој да прерасне во Календар на сите настани на отворено во Македонија за 2022 година.

Повик до сите организатори на настани пријавуваат свој настан и по тие информации да се пополнува овој календар.

За повеќе детали, погледнете на https://www.facebook.com/groups/610928045673462/

leave a comment