Мала Патека – Прилепски пат

Малата патека е во должина од 16,6км и елевација од +433m. Патеката е дел од големата патека – третиот сегмен кој води кон Прилеп и е наречен „Прилепски пат“.

Малата патека во првиот дел каде е искачувањето е асфалтна, со исклучок на дел во должина од 2,5-3км каде е тампонирана. Вториот дел е клсаична single trail патека, на делови и опасна поради трња по страните.

Исклучително живописна и интересна и ретко возена. Препорачлива за возење