д-р Владо Јорданов е редовен член на Велес Бајкинг од 2016 година, а оваа 2021 година како членови се и неговите два сина Давид и Марио, од кој Марио веќе има извозено неколку заеднички тури со екипата на ВБ, иако има само 9 години

Владо Јорданов бил член на Управен одбор неколку години наназад.

leave a comment