Ангел Анастасов, Велес

– Член на Извршен Одбор на ВБ, активен член од 2017 година.