Павел Ангелов, Велес

– Член на Извршен Одбор на ВБ, активен член од 2019 година.

Датум на раѓање: 15 мај 1964 година во Велес