Motocross

Павел Ангелов

Член на ВБ, волонтер

Павел Ангелов, Велес – Член на Извршен Одбор на ВБ, активен член од 2019 година. Датум на раѓање: 15 мај 1964 година во Велес

Никола Ангелов

Член на ВБ, волонтер

Никола Ангелов, 45 години – Член на Извршен Одбор на Велес Бајкинг, активен член од 2017 година. Датум на раѓање: 07 мај 1976година во Велес